Hoe Je Sex Appeal Verhogen Door Lichaamstaal

Er zijn honderden boeken geschreven over hoe je jouw lichaamstaal moet gebruiken om het juiste te communiceren.  Maar wat is nu eigenlijk de juiste lichaamstaal om meer aandacht te krijgen van  vrouwen en hoe kan je dit oefenen zodat dit een tweede natuur wordt?

Wat is lichaamstaal?
Onder lichaamstaal verstaat men alle non-verbale communicatie. Je wilt dat jouw lichaamstaal communiceert dat je veel zelfvertrouwen hebt. Voorbeelden van lichaamstaal zijn: stemvolume, gebaren, houding, … ook kledij kan veel over jou communiceren, denk dan maar eens aan de kledingsstijl van een zwerver ten opzichte van een directeur. Volgens onderzoek in 1967 uitgevoerd door destijds hoogleraar Albert Mehrabian aan de universiteit van Californië, blijken mensen vooral aandacht te hebben voor  lichamelijke expressie en intonatie, maar veel minder aan woorden.

Vrouwen zijn veel beter in het interpreteren en uitzenden van lichaamstaal. Dit is evolutionair zo ontstaan: de prehistorische mannen gingen op jacht en de prehistorische vrouwen bleven thuis. Terwijl de mannen op jacht gingen, zorgden de vrouwen voor de kinderen. Als een baby weent omdat er iets niet in orde is, dan kan hij dit niet zeggen, dus moet een vrouw op een andere manier te weten komen wat er mis is en zo zijn de overlevingskansen van de baby’s van vrouwen die lichaamstaal goed konden interpreteren groter geworden dan die dit niet konden en dit is vandaag de dag nog altijd zo. Ook in onze hedendaagse maatschappij worstelen mannen soms nog met het begrijpen van jonge kinderen, terwijl vrouwen daar amper problemen mee hebben.

Aantrekkelijke Lichaamstaal
Wat is aantrekkelijke lichaamstaal voor mannen? Je zult je lichaam anders moeten houden naar gelang de situatie. Als je staat dan moeten je voeten ongeveer even ver uit elkaar staan als je schouders, de schouders moeten naar achteren, zodat de borst vooruit komt, hierdoor zal ook de rug vanzelf rechtkomen. Door een open houding aan te nemen, kom je over als iemand met zelfvertrouwen. The rule of thumb is: hoe meer open, hoe beter.
Het gevoel dat je moet krijgen in het begin als je zo tussen de mensen rondloopt is dat je opvalt. Dan weet je dat je goed bezig bent.

Laatste praktische tip waarbij je de omgeving kunt gebruiken: leun ergens tegenaan, zo kom je een tikje nonchalant over en ook dit is aantrekkelijk.

Een aantrekkelijke houding als je zit is naar achteren leunend, je voet op de andere knie, armen op of achter de leuning, op de knie of naast je. Een goed voorbeeld daarvan is onderstaande foto. Hou je hoofd ook gewoon recht. Wees niet bang om plaats in te nemen, een man met zelfvertrouwen neemt de plaats in die hij nodig heeft.

In het begin zal alles heel onwennig aanvoelen en zal je er zelfs zenuwachtig van worden, waardoor het effect van zelfvertrouwen er niet is. Maar door dit te herhalen zal je het gewoon worden en zal de onwennigheid en zenuwachtigheid plaats maken voor zelfvertrouwen. Denk aan deze simpele regel:  hoe kwetsbaarder je jezelf opstelt des te zelfverzekerder kom je over.

Intonatie
De stem van een man met zelfvertrouwen is kordaat, krachtig en fluctueert en is dus niet monotoon. Algemene regel hier is dat de toon van je stem op het einde van de zin omlaag moet gaan (= breaking rapport) . Eigenlijk kan je dat vergelijken met wanneer je tegen je goede vrienden praat. Het omgekeerde als je met de toon van je stem op het einde van een zin omhoog gaat is goedkeuring zoekend en dus niet aantrekkelijk. Ook kan je tijdens het praten met een vrouw heel langzaam praten en zelfs pauzes inlassen. Dit creëert seksuele spanning.

Oefening lichaamstaal
Hier volgt een oefening om je lichaamstaal te corrigeren. Je zet je voeten ongeveer evenwijdig met je schouders, je leunt met je rug tegen een muur. De hoek van je knieën bedragen ongeveer 120°. Je gaat een druk voelen die vooral op je onderrug en je schouderbladen zit. Je gaat de holte van je rug ook veel beter merken doordat deze de muur nagenoeg niet raakt. Je zet dan je hoofdrecht zodat de achterkant de muur raakt (zie afbeelding onderaan).
Als dit gelukt is, zet je jezelf volledig recht en wandel je even rond en je probeert met je bovenlichaam op dezelfde wijze te behouden als dat die was toen je tegen de muur leunde. Zo hoort je lichaamstaal te zijn.
Oefen dit dagelijks en probeer in je dagelijkse leven hierop te letten. In het begin gaat dit onnatuurlijk aanvoelen, maar met voldoende oefenen gaat die onnatuurlijkheid er wel uit.