De Technieken Van Het Versieren: Deel 1

We gaan het vandaag eens hebben over het technische aspect van vrouwen versieren, de outer game dus. We leggen hier vooral de nadruk op inner game (mindsets, denkpatronen, psychologie) omdat keer op keer blijkt dat dit een héél belangrijk onderdeel is om succesvol te worden met vrouwen. Maar dit wil niet zeggen dat de technische kant genegeerd moet worden, en daar gaat dit artikel dan ook over.

Een bijkomende reden waarom we niet graag de nadruk op het technische aspect leggen is dat mannen dan te veel in logische stappen denken en daarom blokkeren omdat ze te veel in hun hoofd bezig zijn. Maar als beginneling kan het interessant zijn om te weten waar je naartoe moet werken. Des te meer je met vrouwen versieren bezig bent, des te meer je tot eigen inzichten komt over de technische uitleg en tot het besef dat het meer om jezelf gaat dan om de vrouw in kwestie.

Als we mannen coachen proberen we ergens de gulden middenweg te bewandelen. We proberen de technische uitleg te geven afhankelijk van waar je staat, je ervaring is en hoeveel kennis je al hebt. Ook geven we uitleg hoe beginners, gevorderden en geavanceerden denken.

Ik ga het hier uitleggen als een stappenplan maar ik wil dat je beseft en onthoudt dat je deze uitleg in een grijs kader moet plaatsen. Het zijn eerder richtlijnen dan strikte regels. Bijvoorbeeld: je kan perfect een vrouw kussen binnen de minuut en bijna alle stappen overslaan. Dit komt omdat je door veel ervaring weet wanneer je die stappen kan overslaan maar dit is niet altijd het geval. Dus de onervaren beginneling heeft dus wel veel baat bij een stappenplan als leidraad doorheen het versieren.

Het bovenstaand schema is de rode draad doorheen het versieren en voor beginnelingen is het sterk aangeraden om die te volgen. Iedereen begint met het emotionele (= praten), daarna focussen ze zich wat meer op het fysieke (= aanraking) om dan als laatste stap te concentreren op de logistiek (= plaats). Vergeet niet dat als je aan het praten bent met een vrouw je deze drie stappen tegelijkertijd moet doorlopen voordat je seks met haar hebt.

Dit is ook zwart-wit, ik persoonlijk hou van mensen en focus me ook nog altijd meer op het emotionele. Alles hangt af welk soort relatie je wil hebben met een vrouw. Is het enkel seksueel, zoals one night stand of same night lay? Dan ga je minder focussen op het emotionele en meer op het fysieke en logistieke. Als je ook een band wilt hebben met een vrouw, dan is emotioneel ook een belangrijke factor.

Als laatste puntje: Ik ga niet al te diep ingaan op elke stap van de drie grote stappen. Ten eerste omdat ik er zoveel kan over vertellen dat ik meerdere artikels zou kunnen schrijven over elk stapje. Ten tweede ga je als beginneling te veel in je hoofd zitten van wat je moet doen en hoe je het moet doen, met weinig succes. De laatste en belangrijkste reden is dat de achterliggende principes belangrijker zijn dan de technische uitleg. Je kan meer bereiken als je de principes kent en toepast. De geavanceerde houden zich op het einde meer bezig met de principes toe te passen in hun leven, zodat ze niet meer nadenken in stappen.

Tot zover De technieken van het versieren Deel 1. Dit was een korte inleiding mis zeker deel 2,3 en 4 niet de komende weken!

Volgende week: De technieken van het versieren Deel 2.